Raad keurt voorstel goed

Op dinsdagavond 12 december heeft de gemeenteraad het onderzoeksvoorstel voor de uitbreiding en ontsluiting van bedrijventerrein De Schor in Maasbree unaniem goedgekeurd. Dit betekent dat we de uitbreidingsvariant Noord en ontsluitingsvariant 3 verder gaan onderzoeken en uitwerken.

Uitbreidingsvariant Noord

Bij het onderzoek naar uitbreiding van het bedrijventerrein wordt gekeken naar de noordzijde van het huidige bedrijventerrein. De locatie van het gebied ligt van de Schorweg richting de Lange heide.

Tekening uitbreidingsvariant Noord - Indusstrieterrein De Schor in Maasbree. De locatie van het gebied ligt van de Schorweg richting de Lange heide.
Tekening uitbreidingsvariant Noord - Indusstrieterrein De Schor in Maasbree. De locatie van het gebied ligt van de Schorweg richting de Lange heide.

Ontsluitingsvariant 3

Deze verkeersvariant ligt aan de oostzijde van het huidige bedrijventerrein. De Wattstraat en Groesweg kunnen hierop aangesloten worden, zodat al het (vracht)verkeer vanaf de N275 via de oostkant van en naar het bedrijventerrein geleid wordt.