Inloopbijeenkomst uitbreiding De Schor

Er is veel vraag naar bedrijfsgrond door (lokale) bedrijven. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein De Schor in Maasbree. Ook onderzoeken we of er een nieuwe weg aangelegd kan worden voor een betere en veiligere route voor het (vracht)verkeer van en naar het bedrijventerrein.

Eerste resultaten onderzoek

Het oorspronkelijke plan was om het bedrijventerrein uit te breiden in oostelijke richting. Tijdens het onderzoek hebben we besloten om de mogelijkheden tot uitbreiding breder te bekijken.

Op dit moment hebben we een beeld bij de volgende 3 varianten:

  1. Uitbreiding in oostelijke richting: ten oosten van de Groesweg en de Wattstraat
  2. In noordelijke richting: ten noorden van de Schorweg
  3. Zuidelijk: tussen de Venloseweg en de N275/Provincialeweg

Het is de bedoeling dat we uiteindelijk 1 van deze varianten verder gaan uitwerken.

Daarnaast loopt de verkeersstudie naar de mogelijkheden voor een route van en naar het bedrijventerrein nog.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 21 juni 2023 houden we een inloopbijeenkomst over de uitbreiding van bedrijventerrein De Schor en de verkeersstudie. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tussen 16.00 uur en 20.00 uur kunt u binnenlopen bij De Vermaekerij aan de Baarlosestraat 4 in Maasbree. Er zijn medewerkers van de gemeente en de onderzoeksbureaus aanwezig om uitleg te geven over het lopende onderzoek, vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan over dit project.

Vragen, opmerkingen of ideeën

Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn en heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuurt u dan een e-mail naar bedrijventerreinen@peelenmaas.nl.

Verdere planning

Later dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het gewenste uitbreidingsgebied van bedrijventerrein De Schor. Daarna gaan we met het ontwerpproces aan de slag waarbij we ook de route van en naar het bedrijventerrein meenemen. We gaan hierbij op verschillende momenten met de omgeving in gesprek.