Verkeerstellingen in het centrum

Voordat we het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie opnieuw inrichten, voeren we eerst 2 verkeersproeven uit. Hiermee willen we in beeld brengen wat de effecten zijn, bijvoorbeeld of het hierdoor drukker wordt op andere plekken in de omgeving. De resultaten van de proeven nemen we mee in het ontwerp voor de nieuwe inrichting van dit gedeelte van het centrum.

Op maandag 9 oktober 2023 is de eerste verkeersproef gestart: eenrichtingsverkeer op de Raadhuisstraat. Verkeer kan vanaf de Patersstraat richting de Leerlooierweg rijden, maar niet andersom. Deze proef duurt tot en met zondag 19 november.

Metingen

Van maandag 6 november tot en met zondag 19 november 2023 worden metingen uitgevoerd. Dit gebeurt met telslangen die over de weg liggen, op 10 plekken in het centrum. Hiermee brengen we in beeld of het op bepaalde plekken in het centrum drukker is geworden, omdat verkeer maar in één richting door de Raadhuisstraat kan rijden.

Voorafgaand aan de verkeersproef is een zogenoemde nulmeting gehouden. Hierbij is – voordat het eenrichtingsverkeer gold – in beeld gebracht hoeveel voertuigen er toen op de 10 plekken reden. Door een vergelijking te maken tussen de meting tijdens de verkeersproef en de nulmeting, kan het verschil in beeld worden gebracht. Zo wordt het effect van de proef duidelijk.

Doorgaand verkeer

Tijdens de nulmeting is ook onderzocht hoeveel doorgaand verkeerd door het gebied rijdt. Dit is gebeurd met camera’s, die kentekens van passerende voertuigen registreren. Deze werkwijze voldoet aan de regels van de AVG (privacy). De gegevens die zijn geregistreerd, worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. De camera’s zijn geplaatst aan de Beekstraat en Raadhuisstraat.

Uit het onderzoek blijkt dat per dag – dus per 24 uur – ongeveer 150 voertuigen als doorgaand verkeer door dit gedeelte van het centrum rijden. Dit is ongeveer 5% van het totale aantal voertuigen op de Beekstraat en Raadhuisstraat. De andere 95% heeft dus een herkomst of bestemming in het centrum van Panningen. Op de afbeelding is dit te zien.

Verkeerstel onderzoek doorgaand verkeer

2e verkeersproef

Op maandag 26 februari 2024 start de 2e verkeersproef. Deze duurt tot en met zondag 7 april 2024. In deze periode wordt de kruising Raadhuisstraat – Julianastraat afgesloten voor autoverkeer.