Meedenkgroep is gestart

Er is een meedenkgroep gestart, die met de gemeente en adviesbureau Kragten meedenkt over de inrichting van het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie. In de meedenkgroep zitten ondernemers met een winkel of horecazaak in het centrum, bewoners van het centrum en omliggende straten, vastgoedeigenaren en het centrummanagement.

Op maandag 15 januari 2024 was de 1e bijeenkomst van de meedenkgroep. De leden van de meedenkgroep hebben aangegeven wat hun verwachtingen zijn bij het project en de meedenkgroep. De gemeente, adviesbureaus Kragten en de meedenkgroep hebben samen gesproken over de 1e verkeersproef die is uitgevoerd (eenrichtingsverkeer in de Raadhuisstraat) en de (verkeers)onderzoeken die zijn gehouden. Ook is gesproken over de 2e verkeersproef, waarbij de kruising Raadhuisstraat – Julianastraat tijdelijk wordt afgesloten voor het autoverkeer.

Volgende bijeenkomst

De 2e bijeenkomst van de meedenkgroep is in mei 2024. Dan wordt teruggeblikt op de 2e verkeersproef en de resultaten daarvan. Ook wordt dan vooruitgeblikt op de volgende stappen in het project.