Glastuinbouwgebied De Kievit

Tussen de Peelkanalen en de kernen Beringe en Grashoek is het glastuinbouwconcentratiegebied de Kievit gelegen. Dit gebied is aangewezen voor uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven.

Herstructurering van de Kievit is noodzakelijk om de bestaande problemen in de glastuinbouw in het gebied op te lossen en de ondernemers de ruimte te bieden voor de gewenste uitbreiding.

Hierbij speelt de noodzakelijke vernieuwing en schaalvergroting een rol. Een viertal ondernemers in het gebied hebben de tuinbouwvestiging de Kievit BV opgericht. Zij realiseren de nieuwe glasopstand en hebben ervoor gekozen om de grondaankopen in eigen beheer uit te voeren.

Vragen

Gemeente

  • Carmen Meerbeek, projectleider gemeente Peel en Maas.

Tuinbouwvestiging de Kievit BV

  • Dion van Mullekom, telefoon: 06 5162 5717.
  • Piet Delissen (adviseur Tuinbouwvestiging de Kievit BV), telefoon: 06 5149 0272.