Egchelse Heide landbouwontwikkelingsgebied

Landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide (LOG) biedt ruimte en daarmee een duurzame toekomst aan maximaal zes intensieve veehouderijbedrijven.

De gemeente Peel en Maas wil zo een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor intensieve veehouderijen en ook een verhoging van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat van Egchel. 

LOG Egchelse Heide is een gebied van ruim twintig hectare gelegen tussen Karissendijk/De Horsten, Melkweg en Rongvenweg. Een gebied met nu al een sterk agrarisch karakter en geen belemmerende factoren in de directe omgeving.  Elk bestaand agrarisch bedrijf in de directe omgeving behoudt zijn/haar individuele ruimte voor uitbreiding.

Vragen

Neem contact op met de projectleider Hans Maessen van de gemeente Peel en Maas, e-mail hans.maessen@peelenmaas.nl.