Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf voor inschakelen. Als u zelf asbest gaat verwijderen dan moet u dit aan de gemeente melden vóórdat u met het werk begint. U moet altijd een sloopmelding doen.

Voorwaarden als u zelf het asbest verwijderd

 • Maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • De materialen zijn niet gelijmd. Denk aan oude vinylvloeren en vloertegels.
 • De materialen zijn niet gespijkerd of genageld. Denk aan asbesthoudende golfplaten.
 • Het is hechtgebonden asbest.

Voldoet uw asbesthoudende materiaal niet aan de 4 bovenstaande voorwaarden? Dan mag u het materiaal niet zelf verwijderen. Het asbesthoudend materiaal moet door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden.

Sloopmelding

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

U doet de melding online via het Landelijke Omgevingsloket of via het formulier Melden sloopwerkzaamheden van gemeente Peel en Maas. Een sloopmelding is gratis.

Bij de melding moet u bijvoegen:

 • een (kadastrale) tekening bijvoegen met de locatie van de asbesthouden materialen.
 • foto’s bijvoegen waarop het materiaal goed zichtbaar is.

Wat doen we na uw melding?

 • De sloopmelding wordt beoordeeld door een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid (VTHV).
 • Als de melding akkoord is ontvangt u een brief met de toestemming om het asbesthoudende materiaal te verwijderen én informatie over hoe het asbesthoudende materiaal verwijderd en verpakt moet worden.
 • Als de melding niet akkoord is of bij twijfel neemt een medewerker contact met u op om uw melding te bespreken.

Voorwaarden als u niet zelf asbest mag verwijderen

 • U heeft meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal.
 • U heeft een gecertificeerd asbestinventarisatierapport nodig. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op de website van Ascert.
 • Is uw pand gebouwd vóór 1994? Dan is een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf altijd nodig.

Sloopmelding

Het asbestinventarisatiebedrijf of uzelf doet de melding via het Landelijke Omgevingsloket of via het formulier Melden sloopwerkzaamheden van gemeente Peel en Maas.

Bij deze melding moet u bijvoegen:

 • een (kadastrale) tekening bijvoegen met de locatie.
 • foto’s bijvoegen van het asbesthoudend materiaal.
 • een asbestinventarisatierapport.

Bedrijven, ondernemers en vastgoedeigenaren mogen asbest nooit zelf verwijderen.

Wat doen we na uw melding?

 • De sloopmelding wordt beoordeeld door een medewerker van het team VTHV.
 • Als het asbestinventarisatierapport goedgekeurd is, ontvangt u een brief met akkoord op uw melding en de bijbehorende sloopvoorwaarden. Met deze brief mag u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering.
 • Als de melding niet compleet is, of bij twijfel neemt een medewerker contact met u op om uw melding te bespreken.

Het bedrijf moet de werkzaamheden minimaal 2 dagen voor de start melden bij de gemeente. Ook moet het bedrijf de beëindiging na uiterlijk 1 werkdag melden bij de gemeente. Er wordt altijd een eindcontrole uitgevoerd voordat het pand weer vrijgegeven wordt om te betreden. Het verwijderde asbestmateriaal wordt afgevoerd door het asbestverwijderingsbedrijf. Dit mag u niet zelf afvoeren.

Informatie over asbest