Arbeidsmigranten huisvesten

In de gemeente Peel en Maas werken veel arbeidsmigranten bijvoorbeeld in de landbouw en logistiek. Voor hun werkzaamheden hebben arbeidsmigranten tijdens hun verblijf huisvesting nodig. Om goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en overlast te voorkomen, zijn binnen de gemeente Peel en Maas regels opgesteld. In deze beleidsregels staat welke mogelijkheden er in gemeente Peel en Maas zijn om arbeidsmigranten te huisvesten.

Aandachtspunten huisvesten van arbeidsmigranten

  • Ga het 'goede gesprek' aan met mensen in de buurt van de huisvesting, bijvoorbeeld buurtbewoners en ondernemers.
  • Verhuurt u een woning of een deel daarvan aan arbeidsmigranten (of studenten, toeristen), dan bent u verplicht dit binnen 3 dagen te melden bij de gemeente.
  • Gaat u meer dan 4 arbeidsmigranten huisvesten, vul dan het formulier 'vergunning of toestemming' in. De accountmanager arbeidsmigranten kijkt daarna samen met u of de gewenste huisvesting ook haalbaar is.
  • Gaat u meer dan 4 arbeidsmigranten huisvesten, dan heeft u hier waarschijnlijk een exploitatievergunning voor nodig. In de exploitatievergunning maakt de gemeente afspraken met u over toezicht en beheer, huisregels, afval en hygiëne. De gemeente controleert op de naleving van deze afspraken.
  • Als u nachtverblijf tegen betaling biedt, dan betaalt u verblijfsbelasting.
  • Iedereen die tegen betaling nachtverblijf aanbiedt aan personen die niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), moet een nachtregister bijhouden.

Beleidsregels