Alcohol tijdelijk aanbieden

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

Gebruik het formulier evenementenvergunning als dit onderdeel is van een evenement.

Alcohol tijdelijk aanbieden

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn, als er minimaal één leidinggevende van 21 jaar of ouder aanwezig is. Deze persoon mag niet onder curatele staan, niet uit ouderlijk gezag of voogdij is ontzet en geen strafblad heeft. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.