Inrit melden

Als u een oprit voor uw woning of bedrijfsgebouw wilt aanleggen of veranderen dan meldt u dit bij de gemeente.

Inrit melden

 Voorwaarden

  • Een inrit is een aansluiting op de openbare weg. Omdat de gemeente eigenaar is van de weg, wordt uw aanvraag ook beoordeeld op basis van de APV.
  • De aanpassingen in de openbare ruimte, zoals aanpassingen aan trottoir of weg, worden uitgevoerd door de gemeente.
  • Uw inrit mag niet ten koste gaan van de veiligheid of bruikbaarheid van de weg.
  • Zorg bij het aanvraagformulier ook voor tekeningen van de oude en nieuwe situatie, met maatvoering.