Burgerhulpverlener en AED

Als burgerhulpverlener vergroot u de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Meld u aan als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. 

Reanimatiecursus voor volwassenen

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u een reanimatiecursus volgen. Daarna volgt u elk jaar een opfriscursus. In Peel en Maas zijn er verschillende stichtingen en verenigingen die deze cursus geven. 

Er zijn ook particuliere bedrijven die reanimatiecursussen aanbieden.

Reanimatiecursus voor verenigingen en stichtingen

De gemeente Peel en Maas vergoedt een deel van de kosten als u met uw vereniging of stichting een reanimatiecursus volgt. 

 • De vergoeding per persoon bedraagt 50% van het cursusgeld, maximaal 22,50 euro.
 • Vergoeding totdat het budget op is.
 • De jaarlijkse herhalingsles wordt niet vergoedt. Als een deelnemer onzeker is en nog een 2e herhalingsles binnen 1 jaar wil volgen, wordt deze geheel vergoedt.

Voorwaarden vergoeding reanimatiecursus

 • Het initiatief wordt genomen door een vereniging of stichting uit Peel en Maas.
 • Minimaal 10 deelnemers van dezelfde vereniging of stichting.
 • De ziektekostenverzekering vergoedt de cursus niet.
 • De deelnemer bij burgerhulpverlening van HartslagNu wordt aangemeld.
 • De cursus wordt gevolgd bij een officiële reanimatiepartner van de Hartstichting of EHBO vereniging. Deze opleidingsinstituten zijn in Peel en Maas gevestigd.

Burgerhulpverlener

Meld u aan als burgerhulpverlener via de website HartslagNu als u 18 jaar of ouder bent, in de afgelopen 2 jaar een erkende reanimatiecursus heeft gevolgd. Aanmelden is niet verplicht.

Bij een 112 melding van een hartstilstand krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer via HartslagNu een oproep via hun mobiele telefoon. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en of ze eerst een AED moeten ophalen of direct naar het slachtoffer moeten gaan. Zij starten de reanimatie en wachten totdat de professionele hulpvereners het overnemen. Met de juiste hulp in de eerste 6 minuten is de kans op overleven het grootst. Op het moment dat u opgeroepen wordt, kunt u altijd kiezen om wel of niet te gaan.

AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met een AED kunt u iemand reanimeren die een hartstilstand krijgt. We hebben in Peel en Maas op verschillende openbare locaties AED’s.

De gemeente Peel en Maas ondersteunt bij de aankoop van een AED met kast door particulieren of verenigingen.

Voorwaarden

 • De AED is 24/7 bereikbaar.
 • Er is nog geen AED-zone.
 • Er wonen minimaal 10 hulpverleners in de AED-zone.
 • De AED wordt aangemeld bij HartslagNu.
 • De AED is en blijft eigendom van de gemeente.
 • Het onderhoud is voor rekening van de gemeente.
 • De AED locatie blijft minimaal 10 jaar beschikbaar.
 • De AED is via de gemeente verzekerd voor vernieling en diefstal met een eigen risico van 250 euro.
 • Vergoeding totdat het budget op is.

Gemeente Peel en Maas stelt ook een bedrag beschikbaar aan bedrijven.

Vragen

Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl