Uitnodiging buitenland

Bij de visumaanvraag kort verblijf voor buitenlanders van buiten Europa is in een aantal gevallen een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig.

Met een garantstelling verklaart u dat u garant staat voor de eventuele kosten van het verblijf van de buitenlander. Met de particuliere logiesverstrekking verklaart u of u onderdak verleent aan de visumplichtige.

Formulier invullen

Voor het aanvragen van een garantstelling of logiesverstrekking dient u eerst het formulier 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' in te vullen. 

Het formulier kunt u downloaden van de website van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst). Voor elke persoon vult u een apart formulier in. Vul het formulier in maar onderteken deze nog niet.

Het ondertekenen dient u pas te doen aan de balie van het Huis van de Gemeente en in bijzijn van een medewerker burgerzaken die hierna uw handtekening legaliseert.

Afspraak maken

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Kom dan samen met uw partner naar het Huis van de Gemeente om het formulier te ondertekenen. Maak daarvoor eerst een afspraak.

Uitnodiging buitenland

Meenemen naar de afspraak

  • beiden uw geldige identiteitsbewijs
  • het ingevulde aanvraagformulier waar u nog geen handtekening onder heeft gezet