Buitenlandse documenten inleveren

De gemeente werkt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als u een akte of een document heeft uit het buitenland. Deze akten en documenten noemen wij brondocumenten.

Afspraak maken inleveren buitenlandse documenten

Deze documenten zijn de bron voor registraties (zoals de Basisregistratie Personen) en andere documenten (zoals paspoorten, rijbewijzen).

Voorbeelden van akten zijn:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Adoptie-akte
 • Akte van naamswijziging
 • Erkenningsakte

Voorbeelden van documenten zijn:

 • Verklaring van burgerlijke staat
 • Verklaring van nationaliteit

De gemeente controleert het originele document op echtheid en of het aan bepaalde eisen voldoet zoals legalisatie en apostille. Het originele document krijgt u terug wanneer het is geregistreerd, tenzij het een vals of vervalst document is. Voor het afhalen moet u een afspraak maken.

Afspraak maken afhalen buitenlandse documenten

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
 • Het originele document dat ingeleverd moet worden en een eventuele vertaling van dit document
 • Het kan zijn dat uw document een legalisatiestempel of een apostillestempel nodig heeft. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Of uw document een legalisatiestempel of apostillestempel nodig heeft, kunt u nalezen op website Nederland wereldwijd.

Kosten

Aan het inleveren van buitenlandse brondocumenten zijn geen kosten verbonden.