Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een aangepast uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Is het bewijs nodig voor het buitenland, dan heeft u een attestatie de vita nodig.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs
  • Als u die heeft, brief van uw pensioenfonds
  • Pinpas of contant geld

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

  • Een schriftelijke machtiging (DOC, 25 kB) (behalve als het om een kind gaat dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont)
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene die u machtigt.

U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen en krijgt het dan per post thuisgestuurd. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Maak dan een afspraak.

Afspraak maken

Kosten

Product
Soort Prijs
Bewijs van in leven zijn € 11,25
Bewijs van in leven zijn, met brief pensioenfonds Gratis
Attestatie de vita € 16,60

Attestatie de vita

Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland, dan kunt u een attestatie de vita aanvragen. Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een attestatie de vita bij elke gemeente in Nederland aanvragen. Iemand machtigen voor het afhalen van een attestatie de vita is niet mogelijk. U moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld