Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een aangepast uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Is het bewijs nodig voor het buitenland, dan heeft u een attestatie de vita nodig.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs
  • Als u die heeft, brief van uw pensioenfonds
  • Pinpas of contant geld

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

  • Een schriftelijke machtiging (DOC, 25 kB) (behalve als het om een kind gaat dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van degene die u machtigt.

U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen en krijgt het dan per post thuisgestuurd. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Maak dan een afspraak.

Afspraak maken

Kosten

Product
Soort Prijs
Bewijs van in leven zijn € 10,70
Bewijs van in leven zijn, met brief Nederlands pensioenfonds Gratis
Attestatie de vita € 14,00

Attestatie de vita

Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland, dan kunt u een attestatie de vita aanvragen. Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn bij elke gemeente in Nederland aanvragen. Iemand machtigen voor het afhalen van een attestatie de vita is niet mogelijk. U moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld

Bekijk ook: