Trouwambtenaar voor één dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest. U kunt de aanvraag alleen indienen nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd.

Een vaste trouwambtenaar van de gemeente is altijd aanwezig om een correct verloop van de huwelijksvoltrekking en de afhandeling van de huwelijksdocumenten te bewaken.

Trouwambtenaren voor één dag zijn:

 • een trouwambtenaar uit een andere gemeente, al aangewezen door een gemeente en beëdigd
 • een trouwambtenaar, nog niet aangewezen door de gemeente en beëdigd

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Peel en Maas? Dan mag hij of zij in Peel en Maas een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Peel en Maas. Hij of zij mag die dag in de gemeente Peel en Maas uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken.

Een trouwambtenaar uit een andere gemeente wordt door de gemeente Peel en Maas niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente Peel en Maas betaalt blijven hetzelfde.

Aanvragen trouwambtenaar uit een andere gemeente

U kunt de aanvraag alleen indienen nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. U dient de aanvraag minimaal 3 maanden voor de trouwdag in.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar
 • kopie van geldig benoemingsbesluit of aanwijzingsbesluit van de gemeente waar de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand werkzaam is
 • kopie van het proces-verbaal van de beëdiging
 • recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand werkzaam is en ervaring heeft met het voltrekken van huwelijken

Trouwambtenaar, nog niet aangewezen door een gemeente en beëdigd

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet aangewezen en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn.

De trouwambtenaar voor één dag:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen (niet ouder dan 6 maanden).

Een trouwambtenaar nog niet aangewezen en beëdigd wordt door de gemeente Peel en Maas niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente Peel en Maas betaalt blijven hetzelfde.

Aanvragen trouwambtenaar niet benoemd

U kunt de aanvraag alleen indienen nadat u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie hebt vastgelegd. U dient de aanvraag minimaal 6 maanden voor de trouwdag in. Na ontvangst van de aanvraag krijgt u het aanvraagformulier VOG toegestuurd.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag trouwambtenaar voor één dag kost:

 • 212 euro voor een trouwambtenaar aangewezen in een andere gemeente
 • 424 euro voor een trouwambtenaar nog niet aangewezen en beëdigd

Als de aanwijzing niet doorgaat, krijgt u deze kosten niet terug. Deze kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde documenten en exclusief de huwelijkskosten.

Beëdiging trouwambtenaar voor één dag

Als alle benodigde documenten in orde zijn en de persoon niet in het curateleregister voorkomt, wijst de gemeente hem of haar aan tot trouwambtenaar voor één dag.

Om een huwelijk te mogen voltrekken moet de trouwambtenaar voor één dag ook door de rechtbank worden beëdigd. De gemeente maakt deze afspraak. De trouwambtenaar krijgt een uitnodiging per e-mail. De beëdiging vindt altijd plaats in de even weken op de woensdagmorgen om 9.15 uur. De trouwambtenaar voor één dag moet hierbij aanwezig zijn.

Bevestiging trouwambtenaar voor één dag

Als de trouwambtenaar voor één dag aangewezen en beëdigd is, krijgen zowel de trouwambtenaar voor één dag als u een e-mail ter bevestiging.