Verklaring vermissing reisdocument

U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. Ook niet als uw paspoort of identiteitskaart is gestolen. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Bij 3 vermissingen van uw reisdocumenten binnen 5 jaar wordt uw aanvraag voor een nieuw paspoort aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen. U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen. Hiervan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst van Identiteitsgegevens. Opname in het Register paspoortsignalering betekent dat u geen paspoort mag krijgen.

Als u niet direct een nieuw document aanvraagt, is het verstandig om een verklaring vermissing reisdocument in te vullen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan kunt u de verklaring van vermissing bij de gemeente invullen. 

De gemeente registreert het documentnummer van uw vermiste paspoort of identiteitskaart. 

Kijk voor meer informatie over vermissing van uw paspoort of identiteitskaart op de website van de Rijksoverheid.