Reizen met kinderen

Minderjarige kinderen kunnen bij reizen naar het buitenland te maken krijgen met grenscontroles. Wanneer zij reizen met een vader of moeder met een andere achternaam, moet de douane vast kunnen stellen dat zij ouder en kind zijn. Reist het kind alleen of met andere mensen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennissen), dan moet duidelijk zijn dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Documenten voor reizen met kinderen

Op de website Koninklijke Marechaussee en Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de documenten die u mee kunt nemen.

Naam van (gewezen) partner in identiteitsbewijs

Als u een nieuw identiteitsbewijs aanvraagt, kunt u de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in uw paspoort laten opnemen. Op die manier heeft u dezelfde achternaam als uw kind(eren) in uw paspoort staan. 

Bewijs dat uw handtekening echt is

De gemeente kan uw handtekening legaliseren op een toestemmingsverklaring voor een reis naar het buitenland. Dit betekent dat de gemeente met een stempel op het document bevestigt dat het uw handtekening is. Meer informatie over het legaliseren van een handtekening.

Controles alleen buiten Schengenlanden

De controles worden niet in alle landen uitgevoerd. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. Het doel van de controle is om ontvoering van kinderen tegen te gaan.