Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen vluchtelingenstatus? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Maak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort een afspraak.

Het vreemdelingenpaspoort heeft een levertijd van ongeveer 2 maanden. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.  

Afspraak maken

Meenemen

  • uw verblijfsvergunning
  • alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn
  • een pasfoto, maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen
  • pinpas of contant geld.

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten ook meenemen:

  • schriftelijke toestemming reisdocument kind (DOC, 31 kB), ingevuld en ondertekend door beide ouders of door degene die het gezag heeft
  • een origineel identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft (dit mag ook een kopie zijn)

Afhalen

U moet uwvreemdelingenpaspoort persoonlijk komen afhalen. Dit geldt ook voor kinderen tot en met 18 jaar.

Pasfoto maken

Houdt u er rekening mee dat u 15 minuten voor de afspraak aanwezig bent als u nog een pasfoto wilt maken. Voor een babyfoto is dit 20 minuten. Meld u daarna pas aan bij de zuil.

Fotograaf in het Huis van de Gemeente
Dag Tijd
Maandag 08.30 - 12.30 uur / 16.00 - 19.30 uur
Dinsdag 08.30 - 12.30 uur / 14.00 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur / 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 uur / 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur/ 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost 59,00 euro.

Paspoort kwijt of gestolen

U hoeft geen aangifte meer te doen van vermissing bij de politie. U doet meteen aangifte van uw verloren of gestolen identiteitsbewijs bij de gemeente.

Bij 3 vermissingen van uw reisdocumenten binnen 5 jaar wordt uw aanvraag voor een nieuw paspoort aangehouden. Er wordt onderzocht wat de reden is van de eerdere vermissingen. U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen. Hiervan krijgt u een bevestiging van de Rijksdienst van Identiteitsgegevens. Opname in het Register paspoortsignalering betekent dat u geen paspoort mag krijgen.

Wilt u nog geen nieuw paspoort aanvragen, maar wel een vermissingsverklaring invullen? Maak hiervoor een afspraak.

Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort of identiteitsbewijs aanvragen duurt minimaal 1 dag. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee.

Het is niet meer toegestaan om een gevonden paspoort terug te geven. Elk gevonden paspoort wordt vernietigd.

Naamgebruik paspoort

Het is mogelijk om in een nieuw paspoort de naam van uw (ex)-echtgenot(e) of geregistreerd partner te vermelden. Dit doet u bij de aanvraag.