Tijdelijke verkeersmaatregel

Wilt u tijdelijk de openbare weg in de gemeente geheel of gedeeltelijk afzetten? Dan moet u daarvoor toestemming vragen. Bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, verhuizingen, bouwplaatsen en onderhoudswerkzaamheden.

Een tijdelijke verkeersmaatregel is ervoor om:

  • de veiligheid van de weggebruikers te garanderen
  • de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Voorwaarden

Maatregelen voor het afzetten van de weg moeten worden geplaatst volgens de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b. Borden plaatst u zo dat deze het zicht op verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen mag verder de weg niet beschadigen, niet gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers of voor mensen die de weg beheren en onderhouden.

Aanvragen

Een aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn ingediend.

Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen

Als u een weg wilt afsluiten voor een evenement, dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Een aparte melding voor de tijdelijke verkeersmaatregel is niet nodig.