Strooien bij gladheid

In de gemeente Peel en Maas wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Dit betekent dat we strooien als er op korte termijn kans is op gladheid. Als het glad wordt strooien we eerst de doorgaande wegen, daarna de woonwijken.

Het strooibeleid bestaat uit 3 fasen:

Fase 1 Gladheid wordt verwacht of het is opeens glad

We strooien op wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals busroutes, hoofverbindingsroutes en wegen met openbare voorzieningen. Dit geldt ook voor fietspaden omdat die ook het woon-, werk- en schoolverkeer ontsluiten.

Fase 2 Gladheid duurt langer en fase 1 is klaar

We strooien op wegen die wijken ontsluiten en op een aantal bijzondere locaties zoals openbare parkeerplaatsen, verzorgingstehuizen. 

Fase 3 Meerdere dagen glad of veel sneeuw wordt verwacht

Als de gladheid langer dan 3 dagen aanhoudt strooien we op bijna alle overige wegen, binnen reguliere werktijden.

Extra service

Maatschappelijke instellingen kunnen gratis een emmer zout (15 liter) ophalen bij de gemeentewerf en deze zo nodig bij laten vullen.

Uw eigen trottoir sneeuwvrij houden

De trottoirs voor woningen worden niet door de gemeente sneeuw- of ijsvrij gemaakt. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u de stoep voor uw woning zelf sneeuw- en ijsvrij te maken op het moment dat het glad is. U helpt daarbij uzelf, maar ook anderen die misschien slecht ter been zijn. 

Meer informatie

Kijk ook op de strooikaart van de website Rijkswaterstaatstrooit.nl.