Parkeren in blauwe zone

Parkeren in Peel en Maas is gratis. In een deel van het centrum is een blauwe zone ingesteld. Dat betekent dat u maximaal 2 uur mag parkeren met een parkeerschijf. Woont u in het centrum? Dan kunt u een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen.

Parkeerontheffing aanvragen

Kosten

Een parkeerontheffing kost € 74,00.

Een gehandicaptenkaart geldt als ontheffing in het blauwe zone gebied. U hoeft geen ontheffing aan te vragen.

Geldigheid

De parkeerontheffing is geldig voor onbepaalde tijd zolang u op hetzelfde adres blijft wonen en het voertuig hetzelfde blijft.

Voorwaarden

 • u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
 • u woont in het blauwe zone gebied
 • u heeft geen eigen parkeergelegenheid
 • de gemiddelde afstand tussen 10 openbare parkeerplaatsen en de voordeur van de woning is meer dan 100 meter
 • het kentekenbewijs van het voertuig staat op naam van de aanvrager/bewoner
 • 1 ontheffing per woonadres
 • bij een lease-auto is een verklaring van uw werkgever of een leasecontract nodig.

Bijzonderheden

 • de ontheffing is niet overdraagbaar
 • appartementencomplexen met een eigen parkeervoorziening in de blauwe zone krijgen geen ontheffing
 • bij verhuizing wordt de parkeerkaart door de houder direct terugbezorgd bij de gemeente
 • de ontheffing wordt aangepast als u een ander voertuig heeft
 • de ontheffing is niet geldig met jaarmarkten, kermis en andere evenementen in de blauwe zone