Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Parkeren in blauwe zone

Parkeren in Peel en Maas is gratis. In een deel van het centrum is een blauwe zone ingesteld. Dat betekent dat u maximaal 2 uur mag parkeren met een parkeerschijf. Woont u in het centrum? Dan kunt u een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen.

Parkeerontheffing aanvragen

Kosten

Een parkeerontheffing kost € 74,00.

Een gehandicaptenkaart geldt als ontheffing in het blauwe zone gebied. U hoeft geen ontheffing aan te vragen.

Geldigheid

De parkeerontheffing is geldig voor onbepaalde tijd zolang u op hetzelfde adres blijft wonen en het voertuig hetzelfde blijft.

Voorwaarden

 • u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
 • u woont in het blauwe zone gebied
 • u heeft geen eigen parkeergelegenheid
 • de gemiddelde afstand tussen 10 openbare parkeerplaatsen en de voordeur van de woning is meer dan 100 meter
 • het kentekenbewijs van het voertuig staat op naam van de aanvrager/bewoner
 • 1 ontheffing per woonadres
 • bij een lease-auto is een verklaring van uw werkgever of een leasecontract nodig.

Bijzonderheden

 • de ontheffing is niet overdraagbaar
 • appartementencomplexen met een eigen parkeervoorziening in de blauwe zone krijgen geen ontheffing
 • bij verhuizing wordt de parkeerkaart door de houder direct terugbezorgd bij de gemeente
 • de ontheffing wordt aangepast als u een ander voertuig heeft
 • de ontheffing is niet geldig met jaarmarkten, kermis en andere evenementen in de blauwe zone