Overhangende beplanting

De veiligheid van weggebruikers is belangrijk. Daarvoor nemen we verschillende maatregelen. Denk aan wegbelijning en verkeersborden. Maar ook overzichtelijke verkeerssituaties zijn belangrijk. Overhangende beplanting kan het uitzicht belemmeren of het verkeer hinderen. 

De eigenaar van het perceel waar de beplanting op staat, heeft een zorgplicht. Dat betekent dat een perceeleigenaar de beplanting moet onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar dat er geen overlast of schade aan eigendommen van derden ontstaat. De perceeleigenaar moet hiervoor zijn percelen regelmatig controleren en als dat nodig is, snoeiwerkzaamheden uitvoeren.

Regels overhangende beplanting

Het is belangrijk dat voetgangers, fietsers, auto’s geen hinder ondervinden bij het gebruik van de weg. Dat geldt ook voor vrachtwagens en landbouwmachines met een hoogte tot 4.5 meter.

  • Overhangende beplanting mag niet lager dan 4,5 meter boven de rijbaan, voet- en fietspaden hangen.
  • Tot aan de erfgrens (kadastrale grens) moet u overhangende beplanting terugsnoeien. 
  • Het is niet toegestaan dat beplanting bij trottoirs over de erfgrens groeien en een hindernis vormen voor gebruikers van het voet- of fietspad.
  • Overhangende beplanting in de vorm van dood hout moet u snoeien. Hiervoor houden we de landelijke norm aan. Dode takken die dikker zijn dan 4 cm en langer zijn dan 1 meter moet u snoeien.

Snoeien voor verkeersveiligheid

Een verkeersveilige situatie wil iedereen. Beplanting kan daarin een belangrijke rol spelen. Niet alleen door overhangende beplanting te beperken, maar ook door te zorgen voor een vrije inkijk in zijwegen. Bij het beplanten van uw perceel, is het goed om rekening te houden met de verkeerssituatie die bij u in de straat geldt. Zeker als uw beplanting van invloed kan zijn op de verkeersveiligheid. Denk aan:

  • Vrij uitzicht naar rechts op gelijkwaardige kruisingen.
  • Vrij uitzicht naar links en rechts op voorrangskruisingen (ruimer dan bij gelijkwaardige kruisingen).

Als u ziet dat beplanting voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, kunt u dit melden bij de gemeente

In het broedseizoen niet snoeien

Het is in Nederland verboden om fauna te verstoren. In het broedseizoen zijn (kleine) dieren het meest kwetsbaar en is de kans op verstoring het grootst. Probeer daarom in het broedseizoen niet te snoeien. Of kijk of niks verstoort. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli.

Vragen of advies

Wij geven graag advies aan perceeleigenaren over het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties. Neem hiervoor contact met ons op via 077 306 6666.