Zelfcontrole Horeca

Als horecaondernemer komt u in aanraking met diverse soorten controles op het gebied van milieu, brandveiligheid en overige wet- en regelgeving voor de horeca. Het is begrijpelijk dat u hierdoor misschien niet altijd meer precies weet welke vergunningen en meldingen u hebt en aan welke wetten en regels u zich moeten houden. Bovendien kosten de controles veel tijd. Daarom kunt u online een zelfcontrole doen.

Een online zelfcontrole is een volwaardig controle. De vragenlijst bestaat uit vragen over milieu, brandveiligheid en andere aan horeca gerelateerde vragen. U kunt de vragenlijst online invullen op het moment dat u het beste uit komt. Het enige waar u rekening mee moet houden is de uiterste datum waarop de vragenlijsten bij de gemeente moeten zijn ingediend.

Vragenlijst zelfcontrole

Voordat u de vragenlijst invult zijn een aantal gegevens nodig. Houd deze bij de hand als u de vragenlijst invult.

 • Gegevens over het jaarlijks verbruik van elektriciteit (in kWh)
 • Gegevens over het jaarlijks verbruik van aardgas (in m3)
 • Technische gegevens van de aanwezige koelinstallaties:
  • het vermogen in kilowatt (kW)
  • het type koel- of koudemiddel (R…)
  • de hoeveelheid koel- of koudemiddel (in gr of kg) per koelinstallatie.
 • Een logboek van de koelinstallatie(s) als dit beschikbaar is.
 • Technische gegevens van de gas- of olie-gestookte stookinstallatie(s) in kilowatt (kW).
 • Datum van de laatste lediging en reiniging van de slibvangput/vetafscheider als een dergelijke voorziening aanwezig is.
 • Datum van de laatst verleende ‘Dank- en horecavergunning’ als dit van toepassing is.
 • Datum van de laatste ‘Terrasovereenkomst’ als dit van toepassing is.

Naar de vragenlijst Zelfcontrole Horeca

Voordelen online zelfcontrole

 • Tijdsbesparing ten opzicht van een fysieke controle.
 • U bepaalt zelf het controle moment. Het enige waar u rekening mee moet houden is de uiterste datum waarop de vragenlijsten bij de gemeente moeten zijn ingediend.
 • U krijgt meer inzicht in Wet en regelgeving
 • U krijgt minder controleurs / toezichthouder over de vloer
 • Tussentijds opslaan van het formulier
 • Met het op tijd inleveren van de vragenlijst komt de periodieke milieu en brandveiligheidscontrole te vervallen.
 • We starten niet direct met een handhavingsprocedure als u de vragenlijsten heeft ingediend. U kunt zelf aangeven binnen welke (redelijke) termijn u eventuele overtredingen zult hebben opgeheven. Pas na het verstrijken van deze termijn start een eventuele handhavingsprocedure

Zelfcontrole en bezoek toezichthouder

Wilt u liever een bezoek of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Hans Houwen (milieu) of Hans Peetersie (brandveiligheid) via 077 306 6666.