Zelfcontrole Horeca

Als horecaondernemer komt u in aanraking met diverse soorten controles op het gebied van milieu, brandveiligheid en overige wet- en regelgeving voor de horeca. Het is begrijpelijk dat u hierdoor misschien niet altijd meer precies weet welke vergunningen en meldingen u hebt en aan welke wetten en regels u zich moeten houden. Bovendien kosten de controles veel tijd. Daarom kunt u online een zelfcontrole doen.

Een online zelfcontrole is een volwaardig controle. De vragenlijst bestaat uit vragen over milieu, brandveiligheid en andere aan horeca gerelateerde vragen. U kunt de vragenlijst online invullen op het moment dat u het beste uit komt. Het enige waar u rekening mee moet houden is de uiterste datum waarop de vragenlijsten bij de gemeente moeten zijn ingediend.

Voordelen online zelfcontrole

 • Tijdsbesparing (een fysieke controle kost circa 45 minuten per bevoegd gezag)
 • U bepaalt zelf het controle moment
 • U krijgt meer inzicht in Wet en regelgeving
 • U krijgt minder controleurs / toezichthouder over de vloer.

Vragenlijst zelfcontrole

Voordat u de vragenlijst invult zijn een aantal gegevens nodig. Houd deze bij de hand als u de vragenlijst invult.

 • Gegevens over het jaarlijks verbruik van elektriciteit (in kWh)
 • Gegevens over het jaarlijks verbruik van aardgas (in m3)
 • Technische gegevens van de aanwezige koelinstallaties:
  • het vermogen in kilowatt (kW)
  • het type koel- of koudemiddel (R…)
  • de hoeveelheid koel- of koudemiddel (in gr of kg) per koelinstallatie.
 • Een logboek van de koelinstallatie(s) als dit beschikbaar is.
 • Technische gegevens van de gas- of olie-gestookte stookinstallatie(s) in kilowatt (kW).
 • Datum van de laatste lediging en reiniging van de slibvangput/vetafscheider als een dergelijke voorziening aanwezig is.
 • Datum van de laatst verleende ‘Dank- en horecavergunning’ als dit van toepassing is.
 • Datum van de laatste ‘Terrasovereenkomst’ als dit van toepassing is.

Naar de vragenlijst Zelfcontrole Horeca

Tussentijds opslaan is niet mogelijk. 

Voordelen 

 1. U kunt zelf de vragenlijst invullen op het moment dat u dit het beste uitkomt. Het enige waar u rekening mee moet houden is de uiterste datum waarop de vragenlijsten bij de gemeente moeten zijn ingediend.
 2. Met het op tijd inleveren van de vragenlijst komt de periodieke milieu en brandveiligheidscontrole te vervallen.
 3. We starten niet direct met een handhavingsprocedure als u de vragenlijsten heeft ingediend. U kunt zelf aangeven binnen welke (redelijke) termijn u eventuele overtredingen zult hebben opgeheven. Pas na het verstrijken van deze termijn start een eventuele handhavingsprocedure

Zelfcontrole en bezoek toezichthouder

Een zelfcontrole is een volwaardige controle en vervangt het bezoek van een toezichthouder. We controleren nog steekproefsgewijs en op afspraak. Is de vragenlijst niet naar waarheid ingevuld, dan start een vervolgactie. Is de vragenlijst niet (op tijd) ingediend, dan kunt u alsnog een controle bezoek krijgen. Als bij deze controle de voorschriften niet worden nageleefd, start alsnog een vervolgactie.

Wilt u liever een bezoek of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Hans Houwen (milieu) of  Hans Peeters (brandveiligheid) via 077 306 6666.