WIJ maken werk van werk

WIJ maken van werk is een initiatief van een aantal maatschapelijk betrokken ondernemers die samen met de gemeente Peel en Maas kansen biedt voor werkzoekenden met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat doet WIJ maken werk van werk?  

  • aanbieden van een leer-werk-ontwikkelplekken
  • mogelijkheden voor vrijwilligerswerk
  • vaste banen
  • participatiebanen
  • sollicitatieoefeningen
  • inzet van begeleiders
  • arbeidsbemiddeling
  • taalstages
  • scholing of combinatie scholing/werk

Kijk voor meer informatie over de participatiewet, banenafspraak en quotumwet op de website van Rijksoverheid.nl.

Bijeenkomsten

Ieder jaar zijn er een aantal bijeenkomsten voor ondernemers en belanghebbenden. Wilt u ook een keer aanwezig zijn of heeft u een interessant thema voor een bijeenkomst? Stuur een e-mail naar arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief naar alle ondernemers in Peel en Maas. Wilt u ook de nieuwsbrief digitaal of per post  ontvangen? Stuur een e-mail naar arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.