WIJ maken werk van werk

WIJ maken van werk is een initiatief van een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers die samen met de gemeente Peel en Maas kansen biedt voor werkzoekenden met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat doet WIJ maken werk van werk   Logo WIJ makenwerkvanwerk

  • aanbieden van werkstages
  • mogelijkheden voor vrijwilligerswerk
  • banen
  • participatiebanen
  • sollicitatieoefeningen
  • inzet van begeleiders vanuit de gemeente
  • inzet van begeleiders/personeel vanuit het deelnemende bedrijf of begeleiders zijnde personeel
  • arbeidsbemiddeling
  • taalstages
  • scholing of combinatie scholing/werk

Kijk voor meer informatie over de participatiewet, banenafspraak en quotumwet op de website van Rijksoverheid.nl.

Bijeenkomsten

Ieder jaar zijn er een aantal bijeenkomsten voor ondernemers en belanghebbenden. Wilt u ook een keer aanwezig zijn of heeft u een interessant thema voor een bijeenkomst? Stuur een e-mail naar arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.   

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief naar alle ondernemers in Peel en Maas. Wilt u ook de nieuwsbrief digitaal of per post  ontvangen? Stuur een e-mail naar arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.  

Wilt u meer informatie of kennis maken, neem contact met ons op via e-mail arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.