Ongewoon voorval milieu melden

Een ongewoon voorval is een onvoorziene gebeurtenis met ernstige gevolgen voor het milieu. Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn brand, explosie, lekkage van een koelinstallatie, ongeval storing in het productieproces of lekkage van chemicaliën en gevaarlijke stoffen in de bodem, water of lucht.

Meld het ongewoon voorval zo snel mogelijk via het online formulier ongewoon voorval melden of telefonisch via 077 306 6666. Buiten kantoortijden belt u via 077 306 6666. Kies dan 'overige dringende zaken' en daarna 'milieucalamiteiten'.

Ongewoon voorval milieu melden

Als u niet of te laat een ongewoon voorval meldt, dan wordt dit gezien als een overtreding van de Wet milieubeheer. Dit kan strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw online melding neemt een van onze medewerkers contact met u op. De medewerker beoordeelt of een bezoek aan uw bedrijf nodig is en bespreekt met u de genomen en/of nog te nemen maatregelen.