Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden op de website Verloren of Gevonden. Op de website Verlorenofgevonden vindt u ook een overzicht van de geregistreerde gevonden voorwerpen in de gemeente Peel en Maas.

Uw gevonden voorwerp ophalen

Bent u eigenaar van een gevonden voorwerp, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente of een e-mail naar info@peelenmaas.nl sturen. We stellen u enkele specifieke vragen over het voorwerp, om vast te kunnen stellen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen.

Bewaartermijn

  • We bewaren voorwerpen 3 maanden als deze goedkoper zijn dan 450 euro. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Als u het voorwerp thuis heeft bewaard, mag u het houden.
  • We bewaren voorwerpen 1 jaar als deze duurder zijn dan 450 euro. Als er binnen 1 jaar geen eigenaar is gevonden, dan wordt u de eigenaar. U krijgt hiervan bericht.