Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar  groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

Aansprakelijk stellen gemeente

Op het formulier geeft u duidelijk aan waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is. Bij het formulier voegt u eventueel bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s en getuigenverklaringen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Behandeling 

Na ontvangst van het formulier onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt de gemeente eventueel deskundigen in. U ontvangt een ontvangstbevestiging, waarin staat aangegeven voor welke datum de gemeente uw aansprakelijkstelling behandelt.