Leerplicht 

Kinderen hebben niet alleen recht op onderwijs, ook de plicht om onderwijs te volgen. In de leerplichtwet kennen we leerplicht en kwalificatieplicht.

Leerplicht

Kinderen mogen vanaf 4 jaar een school bezoeken. Vanaf 5 jaar gaat de leerplichtwet in. Kinderen zijn dan verplicht tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden, om naar school te gaan.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4.

Leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent bewaakt het recht op onderwijs voor ieder kind. De leerplichtconsulent onderhoudt daarvoor nauw contact met school en bemiddelt bij (dreigend) verzuim. Na de school is de leerplichtconsulent vaak de eerste die vaststelt dat een jongere dreigt vast te lopen. Om tot een succesvolle aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten te komen zal de leerplichtconsulent altijd streven naar een goede samenwerking tussen het kind, ouders, school en hulpverlening.

U krijgt te maken met de leerplichtconsulent als uw kind:

  • spijbelt of op een andere manier verzuimt
  • langdurig ziek is of te maken heeft met hulpverlening waardoor schoolbezoek niet mogelijk is
  • een vrijstelling van de leerplichtwet nodig heeft
  • als buiten de schoolvakanties verlof van meer dan 10 dagen aangevraagd wordt.

Bereikbaarheid leerplichtconsulent

Doorstroomcoach

De doorstroomcoach richt zich op jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en ook geen schoolinschrijving, meer, hebben.

De doorstroomcoach neemt actief contact op met deze jongeren om de mogelijkheden van en de motivatie voor een vervolgopleiding te bespreken. Er is een vaste doorstroomcoach in het Huis van de Gemeente. U kunt contact opnemen met de doorstroomcoach door een email te sturen aan leerplicht@peelenmaas.nl.

Verlof

U vraagt verlof aan bij de school waarop uw kind is ingeschreven. De school beoordeelt uw aanvraag en overlegt met de leerplichtconsulent als de verlofaanvraag meer dan 10 dagen betreft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden over leerplicht op de website van de Rijksoverheid.nl.

Bekijk ook: