Leerplicht  Logo VeleHanden

Als een kind 4 jaar wordt mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Na hun 16e worden ze kwalificatieplichtig. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtconsulent in. Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen ook onder de leerplicht.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht betekent dat jongeren zonder startkwalificatie naar school moeten tot hun 18e. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2). Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet.

U krijgt met de leerplichtconsulent te maken als:

  • uw kind spijbelt of op een andere manier verzuimt.
  • er buiten de schoolvakanties verlof is van meer dan 10 dagen.
  • uw kind vrijstelling van de Leerplichtwet heeft.

Bereikbaarheid Leerplichtconsulent

Kijk voor meer informatie over leerplicht op de website van Rijksoverheid.nl of de leerplichtwegwijzer.nl.

Verlof en vrijstelling

U vraagt het verlof aan bij de school. Die overlegt met de leerplichtconsulent.