Leerlingenvervoer  Logo Vele Handen

Voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Aanvragen worden namens de gemeente door Trafficon afgehandeld. Voor alle vragen, opmerkingen, mutaties, klachten en dergelijke, kunt u contact opnemen met Trafficon. Telefoonnummer 0475-772166 of via leerlingenvervoerPeelenMaas@trafficon.nl.

Leerlingenvervoer aanvragen

Voor ouders van kinderen op de basisschool of op een speciale school voor het basisonderwijs (SBO) geldt een eigen bijdrage van € 281,00. Als uw jaarlijkse gecorrigeerde verzamelinkomen onder de grens van € 23.400,00 ligt vervalt de eigen bijdrage. Ook wanneer uw kind fietsend naar school gaat, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Vergoedingen

Fietsvergoeding

De vergoeding die hiervoor gegeven wordt, bedraagt € 0,09 per kilometer en is maximaal gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer. Gemeente Peel en Maas is een groot voorstander van dat uw kind zoveel mogelijk zelf doet. Daarom stimuleren wij dat uw kind zelfstandig of onder begeleiding fietsend naar school gaat. Daarom krijgen kinderen die minimaal één schooljaar naar school fietsen éénmalig een vergoeding van maximaal € 400,00 voor de aanschaf van een nieuwe fiets. Daarnaast wordt u vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage en blijft het recht bestaan op een fietsvergoeding van € 0,09 per kilometer.

Bromfietsvergoeding

Wanneer uw kind met de bromfiets naar school gaat, krijgt uw kind hiervoor een vergoeding van € 0,39 per kilometer. Deze is maximaal gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer.

Vergoeding voor het openbaar vervoer

Wanneer de school goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en uw kind in staat is zelfstandig of met een begeleider te reizen, worden de kosten van de goedkoopste reismogelijkheid per openbaar vervoer vergoed.

Vergoeding voor de eigen auto

Als u uw kind zelf met de auto naar school brengt of dit door anderen laat doen kunt u hier vaak ook een vergoeding voor krijgen. Als u hiervoor kiest omdat uw kind niet fietsend of met het openbaar vervoer naar school kan, kunt u een vergoeding krijgen van € 0,37 per reiskilometer van de leerling.

Vergoeding voor het aangepaste vervoer

Als na beoordeling blijkt dat u niet in aanmerking komt voor bovenstaande vergoedingen kan aangepast taxivervoer worden toegekend. Uw kind wordt dan in combinatie met andere kinderen vervoerd per taxibus.