Jeugd en onderwijs

 • Gezinscoach

  Voor vragen over opvoeden kunt u terecht bij de gezinscoach

 • Kinderopvang

  Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap

 • Leerplicht

  Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig

 • Vertrouwenspersoon advies- en klachtenbureau jeugdzorg

  Jongeren, (pleeg)ouders én verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon

 • Vertelpunt vele handen

  Via het Vertelpunt vele handen delen mensen die gebruik maken van ondersteuning, hulp en/of zorg hun ervaringen.