Erkenning kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind of ongeboren vrucht? Dan kunt u toch het vaderschap of moederschap op u nemen. Dit noemen we erkenning. Hiervoor maakt u een afspraak.

Ouderlijk gezag

Als u het kind erkent na 1 januari 2023 heeft u beiden automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Ook als u ongehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft afgesloten. U hoeft het gezag niet langer samen aan te vragen bij de rechtbank. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de wijziging vanaf 1 januari 2023. Er zijn uitzonderingen.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moet u het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Op de website van de Rechtspraak staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Kiezen ouders voor de achternaam van de partner van de moeder of voor een dubbele naam? Dan moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam. Op de pagina Achternaam kind kiezen vindt u meer informatie.

Schriftelijke toestemming

Bij het tweede of volgende kind uit dezelfde relatie kan de erkenner persoonlijk komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Dit kan met het formulier toestemming erkenning ongeboren vrucht (PDF, 133.3 kB). Schriftelijke erkenning kan dus niet bij het eerste kind.

Wanneer de moeder schriftelijk toestemming geeft, betekent dit dat de moeder en erkenner automatisch samen gezag krijgen.

U dient als erkenner de originele, geldige legitimatie mee te nemen van uzelf en de moeder van het kind en de schriftelijke toestemming.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
  • Indien nodig schriftelijke machtiging moeder

Heeft één of beide partners een buitenlandse nationaliteit of is één van beiden woonachtig (geweest) in het buitenland? Neem telefonisch contact op met de vakspecialist burgerzaken of erkenning mogelijk is en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Telefoon 077-306 6666.

Afspraak maken erkenning ongeboren vrucht

Kosten

Het aanvragen van een erkenning van een kind is gratis.

Erkenning vóór de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap of moederschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, als er nog geen vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 077 306 6666.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
  • Als het kind nog geen 12 jaar oud is, moeder gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming
  • Als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is, moeder én kind gaan mee naar de gemeente, of geven schriftelijke toestemming
  • Als het 16 jaar of ouder is, het kind gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming

Duomoederschap

Is er sprake van 2 vrouwen die de ouders van het kind zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Peel en Maas,  telefoonnummer 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl