Kringloopeconomie

In een kringloop economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, verspillen we geen voedsel en maken we gebruik van bijvoorbeeld deelauto’s. Dit wordt ook wel een circulaire economie genoemd. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Het vraagt inzet van de gemeente, bedrijven en inwoners. 

Zelf aan de slag

Afval scheiden

Om bij te dragen aan een kringloop economie is het verminderen van restafval belangrijk. Het restafval wordt verbrand en het ander afval wordt gerecycled. Restafval verminderen doen we door het afval goed te scheiden. In Peel en Maas zijn we daar goed in. Van bijna 100 kg restafval per inwoner per jaar zijn we gedaald naar minder dan 40 kg per inwoner per jaar.

Natuurlijk is er altijd nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door GFT-afval en plastic, blik en drankenkartons nog beter uit het restafval te scheiden. Help ook mee om Peel en Maas kampioen afval scheiden te laten zijn.

Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen worden materialen gebruikt die voor u en het milieu niet schadelijk zijn. Deze bouwmaterialen zijn gemaakt van grondstoffen die in de natuur worden gemaakt. Door gebruik van deze materialen wordt uitputting van onze aarde voorkomen.

Een duurzaam gebouwde woning biedt meer comfort en een gezondere omgeving om in te leven. Een duurzame woning is een investering voor de toekomst. Vergeleken met een gewone woning kunnen de bouwkosten van een duurzame woning hoger zijn. Daar staat tegenover dat uw energiekosten lager zullen zijn.

Kijk voor meer informatie over duurzaam bouwen op de website van de Rijksoverheid.

Duurzaam ondernemen

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in een kringloop economie. Bijvoorbeeld door het verduurzamen en aardgasloos maken van het eigen bedrijf,  de ontwikkeling van duurzame producten en het gebruiken van restmaterialen en restwarmte van andere bedrijven.

Kijk voor meer informatie over duurzaam ondernemen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website vindt u ook een handige subsidie- en financieringswijzer.

Milieu Centraal

Kijk op de website van Mileu Centraal voor meer handige tips.

Plannen en projecten

Plannen en projecten in Peel en Maas.

Giel Peetershof

Giel Peetershof is een bijzonder project. Kringloop economie is in dit project uitgewerkt en vormt een basisgedachte. De woonwijk bevat veel verschillende duurzame en circulaire woningen. In Giel Peetershof wordt lokaal duurzame energie opgewekt. Ook is een helofytenfilter aangelegd dat huishoudelijk afvalwater zuivert en hemelwater hergebruikt. En bijna alle woningen zijn aardgasloos. De wijk heeft een uitgebreide groenvoorziening, smalle wegen, centrale parkeerplaatsen en veel rust.

Duurzaam Grashoek

Inwoners van Grashoek, agrarische ondernemers en onderwijsinstellingen werken samen aan een Agroproject wat moet zorgen voor een Duurzaam Grashoek. Het is een proeftuin, waar samen wordt gewerkt aan een ontwerp met lokale kringlopen met agrarische bedrijven, minder milieubelasting en duurzame opwek van energie. De opbrengsten komen ten goede aan Grashoek. De gemeente Peel en Maas ondersteunt dit project.

Kijk voor meer informatie op de website Duurzame Energie Grashoek.

Een duurzaam Huis van de Gemeente

In het Huis van de Gemeente is circulaire economie in de volle breedte uitgewerkt. Het gebouw is gezond, sociaal, energie-opwekkend, circulair en slim. Aan het gebouw hebben 25 lokale ondernemers een bijdrage geleverd. Zo komen de innovatieve ijsverwarming, meubels, de klimaatinstallatie, de planten en de lampen van bedrijven uit de buurt. In 2016 werd het Huis van de Gemeente genomineerd als meest energie-opwekkend gemeentehuis van Nederland.