Energie besparen

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. We willen niet langer afhankelijk zijn van kolencentrales of aardgas. Daarom zetten we in op duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Ook denken we na over hoe we woningen en gebouwen op een andere manier kunnen verwarmen. 

Zelf aan de slag

We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat we woningen en gebouwen voor 2050 aardgasvrij willen maken. Energieadviseurs kunnen u helpen met tips en adviezen. En u kunt gebruik maken van subsidies of leningen.

Snelle bespaartips

Het belangrijkste om mee te beginnen is zo veel mogelijk energie besparen. Want alle energie die we besparen, hoeven we niet op te wekken. Besparen is bovendien goed voor uw portemonnee. Het begint met zuinig omgaan met energie, zoals de verwarming een graadje lager zetten, korter douchen en apparaten niet op stand-by laten staan. Op de website van Milieucentraal vindt u meer snelle bespaartips.

Wilt u weten of u subsidie of een lening kunt krijgen voor het verbeteren van uw huis? Kijk op de energiesubsidiewijzer.

WoonWijzerWinkel

Een goed geïsoleerde woning is het vertrekpunt om te kunnen overstappen van aardgas naar een andere manier van verwarmen. Dit kunt u bereiken door goede isolatie en ventilatie. Om vervolgens de overstap te maken naar een (hybride) warmtepomp of een andere oplossing. U hoeft deze stap niet in één keer te zetten. U kunt dit stap voor stap doen. Isoleren kunt u op elk moment doen, maar u kunt het ook combineren met onderhoud of een verbouwing.

Zijn deze stappen voor u te groot, dan kunt u ook kleinere maatregelen nemen om energie te besparen. Denk aan het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen. Ook dit kan helpen om de energierekening te verlagen.

Inwoners van de gemeente Peel en Maas kunnen gebruik maken van de diensten van WoonWijzerWinkel Limburg. Zij bieden u allerlei mogelijkheden om met energiebesparing aan de slag te gaan.

  • Tips en adviezen van WoonWijzerWinkel Limburg of telefonisch via 045 747 0051.
  • Een gratis online woningscan die in beeld brengt hoeveel geld u kunt besparen op energie.
  • Informatie over subsidies, bijvoorbeeld voor isoleren of een (hybride) warmtepomp.
  • Een energieadvies op maat voor 89 euro.
  • Bezoek aan een advies- en demonstratiecentrum.
  • Een infopunt in het Energie Adviescentrum Peel en Maas, Markt 115 in Panningen, waar u terecht kunt met vragen.

Energieadvies op maat

Het energieadvies op maat brengt de mogelijkheden in beeld om energie te besparen. Het is een onafhankelijk advies dat past bij uw woning, woonsituatie en budget. U maakt via de website of telefoon een afspraak voor een gesprek met een energieadviseur van de WoonWijzerWinkel. Het gesprek kan online, bij u thuis of in het advies- en demonstratiecentrum van de WoonWijzerWinkel. In dit centrum in Kerkrade kunt u de mogelijkheden met eigen ogen bekijken. Van eenvoudige verbeteringen tot een warmtepomp of zonnepanelen.

Begeleiding en ondersteuning 

Niet alleen bij het energieadvies, maar ook bij de vervolgstappen kan WoonWijzerWinkel ondersteunen. Ze kunnen voor u vrijblijvend offertes aanvragen bij bedrijven die duurzame maatregelen kunnen uitvoeren, zoals isoleren, installeren van een warmtepomp of leggen van zonnepanelen. WoonWijzerWinkel werkt samen met verschillende bedrijven uit de regio die dit kunnen doen. WoonWijzerWinkel kan u begeleiden en adviseren en ze kunnen samen met u offertes vergelijken. Ook kunnen ze u helpen met het aanvragen van subsidies.

Kijk voor meer informatie op de website van WoonWijzerWinkel Limburg. Daar kunt u de gratis woningscan doen en een afspraak maken voor een energieadvies. Of neem telefonisch contact op met WoonWijzerWinkel Limburg, telefoonnummer 045 747 0051. Ook voor vragen over bijvoorbeeld elektrisch rijden, voorkomen van wateroverlast of vergroenen van uw tuin kunt u hier terecht.

Energie adviescentrum Peel en Maas

U kunt ook een bezoek brengen aan het Energie Adviescentrum Peel en Maas aan de Markt 115 in Panningen, tegenover café Tinus. Hier kunt u terecht voor onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning, de energierekening en bespaartips. Er zijn enkele voorbeelden te zien van apparaten of middelen die kunnen helpen bij het verduurzamen van een woning.

De energiecoöperaties Peel Energie, Steingood Beringe en Duurzaam Grashoek zijn aangesloten bij het Energie Adviescentrum en ook het infopunt van WoonWijzerWinkel Limburg zit in dit centrum. De energiecoaches van de coöperaties en de adviseur van WoonWijzerWinkel helpen u graag op weg met adviezen, het aanvragen en vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidie. Kijk voor meer informatie en de openingstijden op de website van het Energie Adviescentrum Peel en Maas.

Peel Energie

U kunt ook gebruik maken van een adviseur van energiecoöperatie Peel Energie. Zij kunnen u helpen met het vergelijken van offertes van verschillende bedrijven. 

Andere bedrijven

In Peel en Maas zijn er ook bedrijven die u kunnen helpen en een persoonlijk advies geven voor uw huis. Zo’n advies kan in sommige gevallen geld kosten. Soms kunt u voor een persoonlijk advies door een goedgekeurd bedrijf subsidie krijgen. Deze bedrijven vindt u op internet.

WarmteKoude Panningen

Woont u in Panningen, kijk dan of u in het projectgebied van WarmteKoude Panningen woont. In het projectgebied wordt een warmtenet ontwikkeld. Dit biedt ook mogelijkheden voor verduurzaming van uw woning.

Plannen en projecten

Plannen en projecten in Peel en Maas.

Transitievisie warmte

De meeste woningen worden nu nog verwarmd met aardgas. Maar daar komt verandering in. In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat uiterlijk in 2050 woningen en gebouwen zijn afgekoppeld van het aardgas. In de Transitievisie Warmte wordt beschreven hoe we dat kunnen doen.

In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen een aanpak beschreven op welke manier woningen en gebouwen in Peel en Maas van het aardgas af gehaald kunnen worden. Er zijn geen wijken aangewezen of termijnen opgenomen voor afkoppelen van het aardgas. In de visie wordt aangegeven wat de kansrijke mogelijkheden zijn.

Volgens de huidige inzichten vormen een goede isolatie en (hybride) warmtepompen de meest gangbare oplossing. Uitzondering hierop is de kern Panningen, daar zijn er kansen voor de aanleg van een warmtenet. Het project Warmte Koude Panningen speelt hier op in.

Regionale Energie Strategie (RES)

De 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. RES staat voor Regionale Energie Strategie. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoeken we onder andere hoe we meer energie kunnen besparen, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen.

Kijk voor meer informatie over de RES op de website RES Noord- en Midden Limburg.

Warmte Koude Panningen

Van het aardgas af gaan, kan op verschillende manieren. Het initiatief Warmte Koude Panningen komt met een collectieve oplossing voor de wijken rond het centrum van Panningen. Dit is een mooie kans voor bewoners en gebouweigenaren om mee te doen en om een hele wijk in één keer van het aardgas te halen. Ook koeling is onderdeel van dit plan.

De initiatiefnemers van het project zijn de lokale energiecoöperatie Peel Energie en het bedrijf Groene Warmte uit Veghel. De gemeente heeft voor dit project een subsidie aangevraagd bij het Rijk en deze aanvraag is goedgekeurd. Met deze subsidie van 4 miljoen euro kan bijgedragen worden aan het isoleren van woningen in deze wijk en het aanleggen van het warmte koude-net. Het project maakt onderdeel uit van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg ondersteunen het project.

Kijk voor informatie over dit project op de website van Warmte-Koude Panningen.

Windpark Egchelse Heide

Windpark Egchelse Heide bestaat uit 5 windturbines vlakbij de Haambergweg in het buitengebied van Egchel. De duurzame windenergie die hier wordt opgewekt, gaat rechtstreeks naar huishoudens in de gemeente Peel en Maas. Kijk voor meer informatie op de website van Windpark Egchelse Heide.

Nieuwe plannen voor windparken zijn voorlopig niet mogelijk in de gemeente Peel en Maas. De gemeente wil eerst het beleid windenergie beoordelen en bekijken hoe we hiermee verder kunnen. Als er op landelijk niveau meer duidelijkheid is over de regels voor windparken, is er een evaluatie van het beleid.

Zonne-energie

We willen zuinig omgaan met onze ruimte, waaronder natuur en (kostbare) landbouwgrond. Daarom vinden we het belangrijk dat eerst de ruimte op daken zo veel mogelijk wordt benut voor het opwekken van zonne-energie. Op veel plekken in Peel en Maas gebeurt dit al.

Lokale initiatieven is de ruimte gegeven om met plannen te komen voor zonneparken. Uit een maatschappelijke tender zonneparken kunnen 2 zonneparken gerealiseerd worden.