Duurzaamheid

  • Duurzaam wonen

    Diverse regelingen en subsidies om uw huis duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken

  • Duurzaam bouwen

    Bouw uw huis met materialen die niet schadelijk zijn voor u en het milieu

  • Duurzame energie

    Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. We willen meer schone en toekomstbestendige energie realiseren.