Duurzaamheid

 • Duurzaam wonen

  Diverse regelingen en subsidies om uw huis duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken

 • Duurzaam bouwen

  Bouw uw huis met materialen die niet schadelijk zijn voor u en het milieu

 • Duurzame energie

  Gemeente Peel en Maas zet zich in voor meer duurzame energie. We willen meer schone en toekomstbestendige energie realiseren.

 • Natuur en groen

  Inspelen op veranderingen door het klimaat. Gemeente Peel en Maas heeft hiervoor een aantal projecten en programma’s.