Container, emmer en milieubox                               

Om afval goed te scheiden gebruiken we verschillende containers. Een container hoort bij de woning. Een GFT-emmer is alléén voor bovenwoning of appartement.

Container, emmer of milieubox aanvragen/omwisselen

Voorwaarden

  • Het is mogelijk een 2e GFT-container aan te vragen. U betaalt dan 95 euro extra afvalstoffenheffing per jaar.
  • Een kapotte container wordt gratis gewisseld, behalve als deze met opzet is vernield. In dat geval brengen wij u een  bedrag van € 40,00 in rekening.
  • Het vervangen van een vermiste container is gratis, als u een kopie van een proces verbaal van aangifte heeft. Heeft u geen proces verbaal dan betaalt u € 40,00.
  • De GFT- en PMD-container en milieubox krijgt u in bruikleen van de gemeente en horen bij uw woning.
  • U mag de containers niet meenemen als u verhuisd.

Schoonhouden van de afvalcontainer

Maak uw container schoon met een sopje van soda, groene zeep of azijn. Zorg ervoor dat u de containers en milieubox leeg en schoon achterlaat.

U bent zelf verantwoordelijk voor het leegmaken en schoonhouden van uw afvalcontainer. Als de inhoud van de container te vast is aangedrukt of is vastgevroren, kan de container niet altijd worden leeggemaakt. Onze medewerkers van de afvaldienst moeten hem dan helaas laten staan.

Milieubox

Bewaar chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking in de milieubox of in een afgesloten pot of fles en vermeld erop wat er in zit.

Als de box vuil is maak deze dan schoon met een doek en doe de doek ook bij het chemisch afval. Om ongewenste chemische reacties te voorkomen is het belangrijk dat de stoffen niet met elkaar in aanraking komen. Houd de box buiten bereik van kinderen.