Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning wordt alleen verleend aan een vereniging of instelling die ten minste 50 jaar bestaan. De toekenning vindt plaats ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld 75- of 100-jarig bestaand). In zeer bijzondere gevallen is op deze regel een uitzondering mogelijk.

Aanvragen

Dien uw aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar de vereniging of instelling statutair is gevestigd. Zorg ervoor dat de gemeente de aanvraag minimaal 9 maanden voor de beoogde datum van uitreiking van de erepenning heeft ontvangen.

Voor meer informatie neem contact op met de adviseur Kabinet.

Voorwaarden

  • De vereniging of instelling houdt zich bezig met filantropische, wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten.
  • De doelstelling van de vereniging of instelling is niet de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
  • De vereniging of instelling geniet aanzien over aard, omvang en soliditeit, neemt onder soortelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in en heeft zich bijzonder onderscheiden op het gebied van haar activiteiten.
  • Zowel de vereniging, de instelling als de bestuursleden staan te goeder naam en faam bekend.