Jeugdlintje

Een jeugdlintje wordt uitgereikt aan jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of lange tijd hulpvaardig zijn geweest.

Voorbeelden van een bijzondere prestatie

 • jongeren die ouderen of zieken helpen
 • activiteiten organiseren in een gemeenschapshuis
 • actie voeren voor een goed doel
 • rommel in de straat opruimen
 • bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld

Leeftijdscategorieën

 • jeugd tot en met 12 jaar
 • jeugd ouder dan 12 jaar

De burgemeester en een wethouder beoordelen de voordracht, het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de toekenning.

Neem voor meer informatie over het Jeugdlintje contact op met Monique Verspa-Verheijen, e-mailadres monique.verspa@peelenmaas.nl.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag naar:

 • Kabinet / Vertrouwelijk
 • Gemeente Peel en Maas
 • Postbus 7088
 • 5980 AB Pannngen