Wat wordt er gekookt in de keuken?

In de ‘keuken van Peel en Maas’ ben ik verantwoordelijk en nauw betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening voor ons hele grondgebied voor alle thema’s. Dit pak ik zo integraal mogelijk aan op een procesmatige manier, zowel binnen als buiten: samen met de samenleving en door het betrekken van alle interne disciplines.

Een recept waar ik op dit moment mee bezig ben is de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een vliegwiel om onze gedeelde kernwaarden (zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid) verder te brengen.

Verder ben ik als mediator werkzaam en begeleid ik diverse mediations in conflicten tussen de keuken (overheid) en de gast (inwoners), liefst nog voor het voorgerecht, voordat er zich een conflict voordoet. In het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling neem ik tevens deel aan intervisiebijeenkomsten, waarin veel tijd en aandacht wordt besteed aan zelfreflectie.

Daarnaast ben ik ook actief betrokken bij de doorontwikkeling van de ‘keuken van Peel Maas’ en bijbehorend cultuurveranderingstraject. Door bijvoorbeeld kookworkshops creatief denken en verbindend communiceren te geven, welke ik op basis van onze kernwaarden heb ontwikkeld voor onze interne organisatie. Verder faciliteer ik creatieve denkprocessen en interne intervisiebijeenkomsten.

Terug naar Meer Weten.