Recept

Mijn recept “een scheutje verwondering, een lepeltje waarden en een kilo samen”. In dit recept zien jullie mijn kijk op de toekomst van de lokale overheid. Welke opgave ik zie en wat daarbij kan helpen.

Welke opgave zie ik (ingrediënten)

De rol van de overheid en de rol van de samenleving verandert. Dit heeft ook gevolgen voor het ruimtelijk domein, waarin ik werkzaam ben. Er komen de komende tijd een groot aantal uitdagingen op ons af, bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen, digitalisering, klimaatadaptatie en energietransitie.

Dit vraagt een andere mindset: een sociaal maatschappelijke kijk in plaats van een benadering als louter een ruimtelijk vraagstuk. Het gaat verder dan het ‘stapelen van stenen’. De ruimte staat immers ten dienste van onze samenleving. Dit is een gezamenlijke opgave. Daarom staat mijn keuken buiten. Belangrijke vraag is dan ook,  hoe houden wij samen onze samenleving vitaal.

Welke bijdrage kunnen wij daar als overheid aan leveren? En wat betekent dit voor mijn rol als ambtenaar? Welke vaardigheden en competenties heb ik daarbij nodig?

Wat daarbij kan helpen (bereidingswijze)

  • Een scheutje verwondering: blijf je verwonderen. Waarom? Kan dit niet anders? Leren leren en samen ontdekken, waarbij we lef moeten tonen en durven loslaten. Dit geldt zowel voor de overheid als voor de samenleving;
  • Een lepel waarden: het gesprek aangaan met elkaar op basis van waarden (doelen) in plaats van problemen (regels), waardoor we ruimte bieden voor eigen initiatief;
  • Een kilo samen: buiten zijn, proactief in gesprek gaan met de samenleving en het bouwen aan relaties tussen overheid en samenleving (o.a. door het faciliteren van netwerken).

Wat is hiervoor nodig? (kooktijd)

Dit vraagt om na te denken over je rol en vraagt nogal wat voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn collega’s, maar ook voor onze samenleving. Daar waar vroeger primair inhoudelijke competenties van belang waren, zijn dat nu veel meer sociale competenties. Net zoals een chef niet zonder een goede sous-chef, bediening, afwashulp en leverancier van producten kan, hebben wij elkaar nodig, met begrip voor elkaars rollen en waarden.

 

Terug naar Meer Weten.