Nieuws herontwikkeling VMBO Panningen

De VMBO-locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan. Met veel voorzieningen in de buurt. Deze voormalige schoollocatie wordt de komende jaren omgevormd tot een woongebied.

18.12.2020

Kijk de uitzending van Omroep P&M terug op ons YouTube kanaal.


16.12.2020 Tuinderskas

Op de VMBO locatie is een tuinderskas aanwezig. Door de omgeving is de kas aangemerkt als waardevol. Gemeente Peel en Maas wil de tuinderskas daarom graag behouden. Het is een mooie locatie voor een maatschappelijke invulling. Een invulling die de saamhorigheid en sociale contacten in de wijk versterkt, toekomstbestendig is en een aanvulling vormt op de bestaande voorzieningen en initiatieven in de omgeving.

Wij zijn op zoek naar inwoners of organisaties met een mooi initiatief voor deze plek. Iedereen heeft tot 1 maart 2021 de tijd om het initiatief bij ons in te leveren. Lees de voorwaarden en spelregels (PDF, 470.1 kB).

Na 1 maart 2021 worden alle ideeën beoordeeld. Mochten er geen kansrijk ideeën bij zitten dan kijken we opnieuw naar de toekomst van de tuinderskas. Voor vragen over de tuinderskas en de spelregels, neem via e-mail contact op met Loes Nellen of bel naar 077 306 6666.

Meer informatie over het project vind je op de pagina herontwikkeling VMBO Panningen.


14.12.2020 Uitzending omroep P&M

Heeft u na de uitzending van Omroep P&M een idee of opmerking? Laat het ons weten. U kunt uw idee of opmerking tot en met 4 januari 2021 aan ons doorgeven. Op basis van de reacties bekijken we dan of en op welke onderdelen onze plannen nog aangepast worden.

Idee of opmerking doorgeven

De uitzending van Omroep P&M kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal.


Ontwerp

Het ontwerp voor deze locatie ziet er als volgt uit:

 • Aan het Dr. Poelsplein wordt in het voormalige hoofdgebouw van de VMBO een woonzorgcomplex gerealiseerd voor mensen met dementie;
 • Het haaks daarop grenzende gebouw (voormalige praktijklokalen) blijft behouden: hier kunnen een aantal appartementen of studio’s in worden gerealiseerd;
 • Er komen in hoek Raadhuisstraat/ Ariënsstraat is een plek voor 4 laags appartementen;
 • Aan de Ariënsstraat wordt een aantal rijwoningen gerealiseerd;
 • In de hoek Raadhuisstraat/ Nijverheidstraat is ruimte voor 8 levensloopbestendige woningen
 • De tuinderkas aan de Ariënsstraat is blijven staan. De gemeente zoekt hiervoor een initiatiefnemer met een goed maatschappelijk idee, die deze kas van de gemeente adopteert. Het is dus de bedoeling dat deze kas behouden blijft. Mocht blijken dat er geen initiatiefnemers zijn of dat het niet gaat om ‘het juiste initiatief’, dan kunnen er alsnog een aantal woningen op deze plek gerealiseerd worden.
 • Voldoende parkeerplekken voor al deze nieuwe woningen;

Komt het er nu precies zo uit te zien? Het is een basis, maar hier en daar verandert er mogelijk nog iets. Dit definitief ontwerp laat zien welk type woningen er op welke plek komen. Hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke materialen, bouwmethoden, kleuren en dakvormen er gebruikt (mogen) worden of welke eisen we nog meer stellen aan kwaliteit of uiterlijk – dat leggen we nog allemaal vast.  Dit doen we in het stedenbouwkundig plan.

Tijdspad

Als alles loopt zoals we dat gepland hebben, dan kunnen we medio 2021 het bestemmingsplan samen met het stedenbouwkundig plan ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Als dit plan wordt vastgesteld, dan hebben we (onder voorbehoud van beroep) in het najaar een onherroepelijk bestemmingsplan. Dat is het moment dat we-  met onze partners – daadwerkelijk kunnen starten met de realisatie.

Partners

Een aantal van onze partners die met de gemeente deze herontwikkeling vorm gaan geven is al bekend:
Woonzorgcomplex Het Poelsplein
Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is door de gemeente verkocht en daar wordt het woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar uiteindelijk 30 zorgappartementen worden gerealiseerd. Hierin kunnen dementerenden al dan niet met hun partners terecht.

Wonen Limburg

Met de woningbouwcorporatie Wonen Limburg koersen we op de realisatie van de appartementen. Er kunnen circa 22 appartementen gerealiseerd worden in de ‘blokken’ zoals die nu in het ontwerp zijn opgenomen. Het gaat hierbij om sociale huurappartementen. Heeft u

Overige partners

Voor het realiseren van de woningen in het bestaande gebouw (praktijklokalen) en voor de realisatie van nieuwbouwwoningen zoeken we nog partners. De manier waarop we dit in de markt zetten, werken we op dit moment nog uit. In de loop van de 1e helft 2021 wordt dit duidelijk. We sturen hierbij nadrukkelijk op een goede mix van koop en huur voor de totale locatie.

Tuinderkas

Voor de tuinderkas zoeken we nog initiatiefnemers met het goede maatschappelijke initiatief die deze plek van de gemeente wil huren. Lees hiervoor de spelregels en voorwaarden (PDF, 470.1 kB).

Fijne woonomgeving

We hebben bij invulling en vormgeving goed geluisterd naar de omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners. Onze ambitie is om hier een wijk te creëren die aansluit op úw behoefte en op de vraag van morgen. Een buurt met diverse type woningen en doelgroepen waarin het fijn wonen is. En in een groene omgeving ‘elkaar ontmoeten’ vanzelfsprekend is. Omkijken naar en zorgen voor elkaar is dat wat maakt dat langer zelfstandig thuiswonen ook echt mogelijk is. Dàt willen we in deze omgeving graag stimuleren.

Vragen

 • Vragen over woonzorgcomplex 't Poelsplein: neem contact op met Peter Janssen via 06 3808 1238 of stuur een e-mail
 • Algemene vragen: Neem via e-mail contact op met Eefke Buskes, projectleider gemeente Peel en Maas. 
 • Vragen over langer zelfstandig thuis wonen of andere maatschappelijke woonvraagstukken: Neem via e-mail contact op met Loes Nellen, adviseur maatschappelijke ontwikkeling gemeente Peel en Maas.  
 • Huurt u op dit moment een woning van Wonen Limburg of staat u ingeschreven voor een woning en heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Koos Eggels.