Rond de Engelbewaarder

In dit plan zijn een aantal panden gesaneerd en opgeruimd, zoals een voormalige Boerenbondwinkel, een tweetal basisscholen, enkele woningen en een activiteitencentrum van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (S.G.L.).

In dit plan wordt door Wonen Limburg het volgende gerealiseerd:

  • een 95-tal woningen, waarvan in hoofdzaak appartementen (waaronder ook ruim twintig zorgappartementen) in de huur- en koopsfeer
  • een nieuw activiteitencentrum voor S.G.L.
  • een ontmoetings-/multifunctionele ruimte in de voormalige Ronde School.

Beeldkwaliteitsplan Rond de Engelbewaarder (PDF, 3.3 MB)

Vragen

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Rond de Engelbewaarder