Nieuws kavelwinkel

Grondprijzen 2019

2 januari 2019 - Grondprijzen 2019

Bouwkavel 28 Egchel Hook in prijs verlaagd

19 december 2018 - Bouwkavel 28 in Egchel Hook is verlaagd van € 144.280,00 naar € 110.000,00 en wordt verkocht per openbare inschrijving.

Uw woning tijdelijk verhuren

12 december 2018 - U gaat verhuizen of u bent verhuisd maar uw woning is nog niet verkocht? Dan kunt u ook uw woning tijdelijk verhuren.

Een toekomst zonder aardgas

21 september 2018 - Op 1 juli 2018 is de Wet VET in werking getreden. Dit betekent dat woningen waarvoor na deze datum een bouwvergunning is aangevraagd, niet meer op het aardgas worden aangesloten.

Subsidie afkoppelen hemelwater

1 juni 2017 - Het Waterschap Limburg stelt samen met de gemeenten geld ter beschikking voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer op de riolering.