Subsidie afkoppelen hemelwater

Geplaatst op donderdag 1 juni 2017

Het Waterschap Limburg stelt samen met de gemeenten geld ter beschikking voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer op de riolering.  Inwoners in de bebouwde kom krijgen de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen als ze hun hemelwaterafvoer loskoppelen van de riolering.

Aanvragen

Op de website www.waterklaar.nl staan veel tips over de mogelijkheden en het waarom.

Waterklaar

Waterklaar is een samenwerking tussen gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten.  Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering. Om het probleem het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen.