Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Woning tijdelijk verhuren

Uw woning staat te koop maar er komt geen koper. Tijdelijk verhuren kan dan een optie zijn.

De huurder is in Nederland goed beschermd maar hoe zit dat met de verhuurder?

De Leegstandwet biedt enige bescherming als u uw huis tijdelijk verhuurt. Als u verhuurt op basis van de Leegstandswet dan verliest de huurder de wettelijke huurbescherming en krijgt u als verhuurder meer regie.

Voordelen

  • U kunt als verhuurder de huurovereenkomst tussentijds beëindigen
  • U kunt snel over de woning beschikken als zich een koper aandient
  • De huurprijs wordt bepaald door beide partijen en is niet meer gebonden aan een maximum bedrag.

Kosten

De tijdelijke huurvergunning kost € 192,00.
De maximale geldigheid van de vergunning is 5 jaar.
 

Voorwaarden

  • U moet voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een vergunning aanvragen. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet.
  • U mag de woning voor maximaal 5 jaar verhuren. Als de gemeente een vergunning verleent voor tijdelijke verhuur is deze vanaf 1 juli 2013 ook meteen vijf jaar geldig.

Aanvragen

Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (PDF, 181.9 kB)

Thuis Tijdelijk

Thuis Tijdelijk biedt u kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden en is een etalage om uw aanbod te presenteren.

Op de website  van Thuis Tijdelijk vindt u vraag en aanbod van tijdelijke huisvesting.