In den Bosch fase 2 in Maasbree

Het woongebied “In den Bosch fase 2” bestaat uit in totaal 118 te realiseren nieuwbouwwoningen en is in stedenbouwkundig opzicht een vervolg op de reeds gerealiseerde eerste fase.

Kavelprijzen In den Bosch fase 2

Vanaf maart 2021 worden er nieuwe bouwkavels aangeboden in dit project. Er komen bouwkavels voor particulieren, sociale huurwoningen via Wonen Limburg en op een beperkt aantal kavels gaat een projectontwikkelaar koopwoningen bouwen. Verder is een gedeelte van de bouwkavels gereserveerd voor mensen die samen iets willen gaan bouwen via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-initiatief).

De loting voor de particuliere kavels heeft inmiddels plaats gevonden.

Starterswoningen

We gaan door met de volgende fase, de 6 starterswoningen. Hiervoor zijn we op zoek naar een projectontwikkelaar/aannemer die deze woningen volgens de voorwaarden van de gemeente wil bouwen.

De inschrijving is op 27 juni 2021 gesloten. De gemeente zal op korte termijn een keuze maken tussen de ingediende inschrijvingen.

Uw inschrijving/aanbieding dient te voldoen aan de voorwaarden. Stuur uw aanbieding via e-mail naar Charon Hillen met vermelding van het volgende nummer: 2384468.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Project

De locatie zoals aangegeven in de tekening Plan In den Bosch kavels is bedoeld om te worden ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap.  Dat betekent dat u als groep (uw toekomstige buren),  gezamenlijk uw woning en woonomgeving ontwikkelt. U bent uw eigen 'projectontwikkelaar'. Zo kunt u als groep zelf bepalen hoe uw nieuwe thuis eruit ziet. U heeft de regie in eigen handen en dat scheelt in de kosten.

De exacte spelregels worden nog opgesteld en op deze pagina geplaatst. Te zijner tijd kunt u dan als groep uw plannen bij ons bekendmaken en u als groep inschrijven. U kunt natuurlijk nu al nadenken wat u samen belangrijk vindt. Tip: bij het ontwikkelen van uw nieuwe thuis komt veel kijken. Kijk nu al naar een bouwbegeleider die u in dit hele proces begeleidt.

Bent u nog geen onderdeel van een groep maar wilt u dat wel worden? Zoek dan alvast in uw omgeving naar mensen die graag samen “een thuis” willen maken. Misschien worden dit wel uw nieuwe buren. U kunt zich ook melden bij ons. Als wij meer meldingen ontvangen kunnen wij u in contact brengen, zodat u kunt zien of 'het klikt' en als groep verder wilt gaan.

Ligging

In den Bosch is gelegen achter de Molenstraat in Maasbree, op loopafstand van de kern. De typische groene afscheidingen langs de voormalige voetbalvelden zijn als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Hierdoor wordt er een strakke en logische indeling van kavels aangeboden. Het gebied kent een veilige externe ontsluiting naar de Provinciale weg met aansluitingen door middel van rotondes.

Het bestemmingsplan In den Bosch is opgegaan in het bestemmingsplan Kern Maasbree en is te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

Overzicht bouwkavels project In den Bosch Maasbree

A: Gemeente, CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) - 5 kavels
B: Gemeente, Particuliere bouw - 4+9 kavels
C: Wonen Limburg - 15-18 huurwoningen
D: Projectontwikkelaar - 6 kavels

Vragen

Voor meer informatie neem via e-mail contact op met Charon Hillen.

Woningen In den Bosch fase 2   Woongebied In den Bosch fase 2