In den Bosch fase 2 in Maasbree

Het woongebied “In den Bosch fase 2” bestaat uit in totaal 118 te realiseren nieuwbouwwoningen en is in stedenbouwkundig opzicht een vervolg op de reeds gerealiseerde eerste fase.

Kavelprijzen In den Bosch fase 2

Vanaf maart 2021 worden er nieuwe bouwkavels aangeboden in dit project. Er komen bouwkavels voor particulieren, sociale huurwoningen via Wonen Limburg en op een beperkt aantal kavels gaat een projectontwikkelaar koopwoningen bouwen. Verder is een gedeelte van de bouwkavels gereserveerd voor mensen die samen iets willen gaan bouwen via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO-initiatief).

De loting voor de particuliere kavels heeft inmiddels plaats gevonden.

Inschrijving 6 starterswoningen ''In den Bosch fase II'' Maasbree gestart

De inschrijving voor de 6 starterswoningen start op 26 november 2021 om 12.00 uur. U kunt geen voorkeur doorgeven. Let op: zonder complete inschrijving wordt u niet meegenomen bij de toewijzing.

De mogelijkheid tot inschrijving sluit op maandag 3 januari 2022 om 12.00 uur. Tot dat moment kunt u nog alles wijzigen. In dezelfde week worden alle inschrijvingen beoordeeld en de woningen toegewezen. Kandidaat kopers krijgen een (koop)optie. Wanneer u een woning krijgt toegewezen belt Wanten Bouw BV u hierover en plannen zij een nieuwbouwgesprek met u in om het plan vervolgens in detail door te nemen. 

Meer informatie leest u op de website van Wanten Bouw BV.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

De locatie zoals aangegeven in de tekening Plan In den Bosch kavels, is bedoeld om te worden ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  Dat betekent dat u als groep (uw toekomstige buren),  gezamenlijk uw woning en woonomgeving ontwikkelt. U bent uw eigen 'projectontwikkelaar'. U schakelt samen een begeleider en/of architect in en kiest later een aannemer die voor u de woningen bouwt. Zo kunt u als groep zelf bepalen hoe uw nieuwe thuis eruit ziet. U heeft de regie in eigen handen en dat scheelt in de kosten.

Het kaderstellend document CPO In den Bosch fase 2 (PDF, 702.8 kB) geeft de kaders aan, waarbinnen u als CPO-project kunt ontwikkelen. Dit geeft niet alleen een overzicht van de meeste spelregels voor het bouwen, maar ook over de manier waarop u samenwerkt binnen het CPO-project en met de gemeente afspraken gaat maken. Een voorbeeld daarvan is dat u zich als CPO-groep professioneel laat begeleiden en dat er een CPO-vereniging moet worden opgericht.

Als u al een CPO-groep heeft gevormd of wilt kijken of u kunt aansluiten bij een bestaande groep die CPO-plannen voorbereidt, dan kunt u dat bij de gemeente bekend maken. Een CPO-vereniging moet vóór 1 januari 2022 zijn opgericht, zodat uiterlijk januari 2022 een reserveringsovereenkomst tussen de vereniging en gemeente kan worden getekend.

Ligging

In den Bosch is gelegen achter de Molenstraat in Maasbree, op loopafstand van de kern. De typische groene afscheidingen langs de voormalige voetbalvelden zijn als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Hierdoor wordt er een strakke en logische indeling van kavels aangeboden. Het gebied kent een veilige externe ontsluiting naar de Provinciale weg met aansluitingen door middel van rotondes.

Het bestemmingsplan In den Bosch is opgegaan in het bestemmingsplan Kern Maasbree en is te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.

Overzicht bouwkavels project In den Bosch Maasbree

A: Gemeente, CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) - 5 kavels
B: Gemeente, Particuliere bouw - 4+9 kavels
C: Wonen Limburg - 15-18 huurwoningen
D: Projectontwikkelaar - 6 kavels

Vragen

Voor meer informatie neem via e-mail contact op met Charon Hillen.

Woningen In den Bosch fase 2   Woongebied In den Bosch fase 2