‘t Höltje-Zuid

‘t Höltje-Zuid is een woongebied gelegen aan de Neerseweg aan de zuidzijde van de kern Helden en sluit aan op het bestaande woongebied ‘t Höltje en in 2008 ontwikkeld door Wonen Limburg Vastgoed.

Aan de Neerseweg is nog 1 kavel beschikbaar. De vraagprijs is € 249.000,00 v.o.n. met een oppervlakte van 1.030 m2.

Kavel 't Höltje

Ligging

De omliggende bebouwing bestaat overwegend uit vrijstaande woningen en agrarische complexen. Het plan wordt in het oosten begrensd door een onverhard zandpad grenzend aan agrarische percelen (weidegronden). Ook aan de zuidzijde wordt de projectlocatie begrensd door agrarische gronden en een agrarisch complex.

Een omvangrijk bosgebied ligt op een steenworp afstand. Aan de west- en noordzijde grenst de projectlocatie aan bestaande bebouwing van de kern Helden, die overwegend uit vrijstaande woningen op ruime percelen bestaat.

Binnen de stedenbouwkundige opzet zijn in totaal 17 kavels opgenomen bestemd voor vrijstaande woningen op ruime kavels.
De woningen die grenzen aan de Neerseweg worden zowel op deze weg georiënteerd als vanaf deze weg ontsloten.

Vragen

Voor meer informatie over de projectmatige bouw van de vrijstaande kavel (PDF, 529.3 kB) aan de Neerseweg, neem contact op met Bouten Makelaardij B.V., e-mailadres makelaardij@bouten-groep.nl of bel 077 308 2232.