Dorpshart Grashoek

Met het plan Dorpshart voor Grashoek wordt een grote wens vanuit de bevolking van Grashoek ingevuld. Er ontstaat een echte dorpskern met een mooi plein waar in de toekomst de grotere evenementen zoals de kermis gaan plaatsvinden.

Kavelprijzen Dorpshart Grashoek

Kavels voor verschillende doelgroepen

Het plan biedt ook de noodzakelijke mogelijkheden voor nieuwe bebouwingen in een inbreidingslocatie. Het plan ‘Dorpshart voor Grashoek’ past in de concept woonvisie van de gemeente Peel en Maas en voorziet in een bouwtempo van gemiddeld circa 5 woningen per jaar.

Er wordt een nieuw dorpsplein gerealiseerd. Dit plein wordt aan weerszijden begrensd door woningbouw. Ook het huidige speel- en evenemententerrein wordt een toekomstig woongebied. Het plein zorgt voor een verbinding van alle belangrijke functies in de kern. Rondom de kerk wordt een parkachtige omgeving gerealiseerd.

Ligging

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen in de kern van Grashoek, in de nabijheid van de kruising Roomweg- Pastoor Vullinghsstraat, de kerk en beide begraafplaatsen.

Grashoek ligt midden tussen velden en bossen, tegen de grens met Noord-Brabant, op het randje van de Peel. In Grashoek ontspringt de Everlose Beek. Grashoek is een jonge kern, gebouwd op met zware arbeid ontgonnen terrein. Grashoek heeft ook  prachtige natuurgebieden, zoals de Scherliet in het bosrijke westen van Grashoek.

Woningen in Dorpshart Grashoek