Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Duurzaam wonen en bouwen

  • Duurzaam wonen

    Diverse regelingen en subsidies om uw huis duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken

  • Duurzaam bouwen

    Bouw uw huis met materialen die niet schadelijk zijn voor u en het milieu