Huishoudelijke hulp 

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Huishoudelijke taken doen kan steeds moeilijker worden door bijvoorbeeld een ziekte, een handicap of ouderdom. De gemeente kan u hierbij ondersteunen.

Stel een vraag

Bij hulp bij uw huishouden kunt u denken aan:

 • schoonmaken en schoon houden van de woning
 • hulp bij het organiseren van uw huishouden.

Kunt u vanwege ouderdom of een lichamelijke of psychische handicap uw huishoudelijke taken niet goed uitvoeren? Dan is het belangrijk om eerst in uw eigen omgeving een oplossing te zoeken. Misschien dat uw familie of vrienden u kunnen helpen.

Vorm van ondersteuning kiezen

Komt u in aanmerking voor ondersteuning bij het huishouden? Dan kunt u kiezen in welke vorm u deze hulp wilt ontvangen:

 • Zorg in natura (zin): u krijgt hulp van een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt. Aan het krijgen van een pgb zijn wel voorwaarden verbonden.

Verandert er tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt iets in uw situatie? Of loopt uw indicatie bijna af en u heeft nog wel ondersteuning nodig? Doe dan een nieuwe melding.

Aan hulp bij het huishouden zit een verplichte eigen bijdrage verbonden. Deze bijdrage betaalt u aan het CAK (www.cak.nl). 

Rol gemeente en aanbieders

Voor de ondersteuning bij het voeren van uw huishouden hebben de gemeente en de aanbieders verschillende taken. Hieronder staat aangegeven waar u terecht kunt met uw vragen.

Voor vragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij de gemeente:

 • uw aanvraag of verlenging voor ondersteuning bij het voeren van uw huishouden
 • het informeren van uw aanbieder over uw aanvraag
 • de kwaliteit van de geleverde ondersteuning
 • terugkoppeling van het klanttevredenheidsonderzoek
 • klachten over uw aanbieder.

Voor vragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij uw aanbieder:

 • uw hulp
 • vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie
 • de tijden waarop uw hulp komt
 • klachten over de geleverde hulp
 • contact met de gemeente
 • overzicht van de geleverde hulp
 • uw ondersteuningsplan.

Vragen

Neem contact op met de gemeente.

 • Op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het gemeentehuis of telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag of tijdstip, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum of stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl. Vermeld bij het onderwerp: Huishoudelijke hulp.

Op maandagavond van 17.00 uur – 19.30 uur en zaterdagmorgen van 08.30 uur – 12.00 uur werken we alléén op afspraak.