Wat is een WIJZ ontbijt?

Het eerste jaar van het WIJZ-ontbijt is afgerond. Het WIJZ-ontbijt is een netwerkontbijt om contact tussen kleine aanbieders onderling en met consulenten van de gemeente te faciliteren.

Het ontbijt is iedere maand op de laatste donderdag van 07.45 uur tot 09.30 uur bij de Ringoven in Panningen.

Het was een succesvol jaar waar veel gebracht en gehaald is door kleine ondernemers en zzp'ers. Zo'n 60 verschillende aanbieders en consulenten sloten aan bij het ontbijt. Het doel is allereerst om nieuwe verbindingen te leggen. Samen sterk, dat is het uitgangspunt. Zeker als kleine aanbieder.

Initiatiefnemers zijn:

  • Tonny Joosten (Kansrijk - Theaterwerkplaats / Kidzz & Armoede)
  • Hans van der Ham (Basic Trust)
  • Annemiek Vullings (Ritmiek) in co-creatie met Ron Genders (accountmanager, Gemeente Peel en Maas)
  • en alle aanwezige zzp'ers en consulenten.

Aanmelden

Meld u tenminste 1 week van tevoren aan via wijzontbijt@mafcentrum.nl. Aanmelden is verplicht, vanwege inkoop van etenswaren. Bij afmeldingen binnen een week worden de kosten toch in rekening gebracht. De volgende bijeenkomst is 28 juni 2018.

Wat kun u verwachten?

Het WIJZ ontbijt is een actiegerichte netwerkbijeenkomst. Er is ruimte voor informeel netwerken, maar is voornamelijk gericht op actie, om zo inbreng te werven van anderen en input te geven op initiatieven.

Bijvoorbeeld: u zit met een vraag en kunt goed hulp gebruiken van anderen. Of u hebt een aanbod dat wellicht interessant is voor anderen, zoals een bijeenkomst of informatie. Dit soort vragen of aanbiedingen worden actief behandeld in het ontbijt.

Er wordt gekeken welke bijdrage iedereen kan leveren. Veelal ervaren mensen dat ze met meer energie de deur uitlopen, door de actiegerichtheid van het ontbijt. Tijdens het ontbijt worden op deze manier connecties gemaakt voor samenwerking buiten de tijd van het netwerkontbijt zelf, tussen vragers en aanbieders. Daden spreken luider dan woorden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar wijzontbijt@mafcentrum.nl

WIJZ ontbijtgroep november 2018